покажи

За нас

Емисия облигации

ISIN код: BG2100007116
Борсов код: 7А3S.
Дата на въвеждане за търговия: 21.09.2011г.
Валута на облигационния заем: ЕВРО
Размер на облигационния заем: 5 000 000
Дата на издаване: 14 март 2011г.
Срочност: 7 (седем) години
Лихва: 8 % на годишна база

Информация за емитентите може да намерите в страницата на КФН.

Допълнителна информация >>