покажи

За курорта

Климат

Климатът в района, в който се намира град Варна и околността, се характеризира като континентално - средиземноморски. Поради близостта до Черно море, тук са характерни по-голямата влажност на въздуха, наличието на йодни изпарения и отслабване на конвекционна облачност.
 
Средномесечна температура и валежи
Зимата е най-често мека, с малко сняг. По-топлата морска вода оказва влияние и зимната температура на въздуха е по-висока, в сравнение с останалите части на страната. Средните зимни температури са в границите на -2° до 5°С. Обикновено няколко пъти през зимата се случват бури със силен вятър и снеговалеж. Пролетта се забавя, тъй като температурата на морската вода се загрява по-бавно и обикновено затоплянето е едва през май, когато температурите вече достигат и до 20°С. 
Лятото е сухо и умерено топло, с изобилно слънце. Характеризира се с бризови ветрове, зараждащи се благодарение на откритата морска площ. През деня те духат от морето към сушата, носят прохлада и позволяват температури от порядъка на 25°С - 30°С да се възприемат като приятни. Температурата на морската вода достига до 25°С - 28°С. С настъпването на лятото се повишават и часовете на слънчево греене. 
През активния туристически сезон на месец се падат по над 300 слънчеви часа, като облачното време в този период е рядкост. Близостта до морето влияе на есента - тя е по-късна и по-топла, благодарение на по-бавното изстиване на затоплената морска вода. 
Валежите в района на Варна са едни от най-слабите в страната. Най-много вали през юни и ноември (по около 50 l/m2), а най-малко през август - септември, когато валежите са не-повече от 30-32 l/m2 месечно.
Благоприятните климатични и географски условия са утвърдили Варна и близките комплекси като първокласни морски и СПА курорти.